رشته های ساختمان

مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی

 • شهریه سازمان: 1,175,000 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 1,000,000 تومان
تخفیف ویژه

طراحي و محاسبات دستي ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملي ساختمان

 • شهریه سازمان: 1,789,000 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 1,600,000 تومان
تخفیف ویژه

مدیر پروژه

 • شهریه سازمان: 5,158,000 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 3,570,000 تومان
تخفیف ویژه

طراحي سازه هاي بتن مسلح

 • شهریه سازمان: 641,500 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 600,000 تومان
تخفیف ویژه

مديريت پروژه هاي ساختماني بر اساس استاندارد PMBOK

 • شهریه سازمان: 795,000 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 700,000 تومان
تخفیف ویژه

طراحی ساختمان‌های هوشمند و مقاوم در برابر زلزله

 • شهریه سازمان: 683,000 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 600,000 تومان
تخفیف ویژه

مدیر مهندسان مشاور

 • شهریه سازمان: 427,680 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 400,000 تومان
تخفیف ویژه

ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE)

 • شهریه سازمان: 629,000 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 600,000 تومان
تخفیف ویژه
رشته های معماری

طراح معماری داخلی

 • شهریه سازمان: 6,142,000 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 3,400,000 تومان
تخفیف ویژه

نصاب کاغذ دیواری ، موکت و پارکت

 • شهریه سازمان: 947,000 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 900,000 تومان
تخفیف ویژه

نقشه کشی معماری (کار و دانش)

 • شهریه سازمان: 3,583,000 تومان
 • شهریه آموزشگاه: 3,500,000 تومان
تخفیف ویژه