آموزشگاه فنی و حرفه ای تعادل در زمینه های عمران، معماری، ساختمان، کامپیوتر مدارک معتبر بین المللی و داخل کشوری را ارائه می دهد، جهت اخذ هرگونه مدرک از صفحه «تماس با ما» با مجموعه آموزشی تعادل در تماس باشید، همچنین نمونه مدارک ارائه شده از آموزشگاه فنی و حرفه ای تعادل و مجوزهای رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور را در ذیل مشاهده می کنید.

گواهی شرکت در دوره (یک زبانه)
مدیریت پروژه mba_آموزشگاه تعادل
مدرک مدیریت پروژه MBA (زبان انگلیسی)
پروانه فنی مهارت نیروی کار_آموزشگاه فنی و حرفه ای تعادل
پروانه فنی مهارت نیروی کار
نمونه مدرک بین المللی
مدرک فنی و حرفه ای (بین المللی)
مدیریت پروژه mba_فارسی_آموزشگاه تعادل
مدرک مدیریت پروژه MBA (زبان فارسی)
گواهی شرکت در دوره (دو زبانه)
مدرک فنی و حرفه ای_آموزشگاه تعادل
گواهی شرکت در دوره "جدید"(زبان فارسی)
مجوزهای آموزشگاه