در این بخش شما شاهد کارآموزان برتر هر دوره آموزشگاه می باشید، دسته بندی افراد براساس نمرات کسب شده و در هر فصل و همچنین براساس سال تحصیلی آن ها است. آموزشگاه فنی و حرفه ای تعادل به قید قرعه به کارآموزان برتر جوایز نفیسی نیز اهدا می کند.

دوره نقشه کشی عمومی

دوره مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی

دوره بنای سفت کار

دوره مشاور خرید و فروش املاک

دوره تحلیل گر Etabs

دوره نقشه کشی با اتوکد