آموزشگاه فنی و حرفه ای تعادل برگزار کننده سمینارهای آموزشی، انگیزشی، درسی می باشد. مجموعه تعادل توانسته است یکی از بهترین برگزار کننده ها در سطح شهر مشهد باشد. در این بخش شما را با بهترین سمینارهای برگزار شده آشنا می کنیم، همچنین جهت برگزاری سمینارهای آموزشی خود و اخذ مجوزهای لازم حاضر به همکاری با شما هستیم.

رویداد بزرگ مسکن مشهد
همایش از رهایی تا موفقیت
صنعت و ساختمان